Úřední měření

Metrologická činnost

Provádění certifikací průtokoměrů vody s otevřenou hladinou bylo na vlastní žádost po dvacetileté činnosti ukončeno k 17. březnu 2017.

Expertní činnost v oboru měření průtoků, či určování vhodnosti a funkčnosti průtokoměru pro daný účel stále pokračuje. Pro tyto práce máme funkční kalibrovaná měřidla (nivelace, hydrometrování, délková měřidla) a softwarové vybavení. Především však disponujeme zkušenostmi získanými z realizací, či úředních kontrol tisíců objektů.