Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko‑indukční průtokoměry typ FQI 2004

pro obousměrné měření průtoku kapalin v potrubí s tlakovým prouděním

  Technické údaje  Ceník
Magnericko-indukční průtokoměr FQI 2004

Základní specifikace

 • záznam celkového proteklého množství a motohodin, zobrazení okamžitého průtoku
 • grafický displej umožňuje zobrazení velkým písmem s optimálním rozvržením
 • vyhodnocovač v hliníkové skříni s krytím IP 67, čidlo na potrubí s krytím IP 67 (68)
 • přístroj je ovládán bezkontaktně pomocí stabilního infračerveného ovladače
 • volitelné materiály výstelky, tělesa čidla, volitelné typy přírub a připojovacích šroubení
 • výstup na PC s vyhodnocovacím programem (za příplatek), pulzní a proudové výst.
 • potlačení načítání průtoků do celkové sumace pokud jsou pod hranicí Qmin čidla

Základní projektová kritéria

 • Vaše měření zdarma hydraulicky navrhneme
 • čidlo musí být trvale zatopené vodou, celý průřez potrubí musí být zaplněný elektricky vodivou kapalinou bez bublin plynu a většího množství nerozpuštěných nebo magnetických látek
 • instalace do sifonů nebo vzestupných větví tlakových potrubí tak, aby bylo umožněno jednoduché čištění snímacích elektrod a čidla bez jeho demontáže (vložené armatury pro odkal shybky a čištění kartáčem)
 • doporučená průřezová rychlost v intervalu od 0,3 do 1,5 m/s, reálný pracovní interval rychlosti je od 0,1 do 10 m/s
 • dostatečné uklidnění proudění před čidlem (cca 5x DN čidla) a za čidlem (cca min 3x), přesné uklidňovací délky se počítají na základě Reynoldsova kritéria a v závislosti na celé trase (zúžení-rozšíření, tvary kolen, armatur, materiál)

Další technické údaje a ceník magneticko-indukčních průtokoměrů:

Varianta 1. FQI - S - separate - vyhodnocovač je umístěn ve vzdálenosti do 8 m od čidla

Varianta 2. FQI - C - compact - vyhodnocovač je umístěn na tělese čidla