Zpět na úvodní stránku
.
.
Metrologická činnostProvádění certifikací průtokoměrů vody s otevřenou hladinou bylo na vlastní ľádost po dvacetileté činnosti ukončeno k 17. březnu 2017.

Expertní činnost v oboru měření průtoků , či určování vhodnosti a funkčnosti průtokoměru pro daný účel stále pokračuje. Pro tyto práce máme funkční kalibrovaná měřidla ( nivelace, hydrometrování, délková měřidla) a softwarové vybavení. Především však disponujeme zkušenostmi získanými z realizací, či úředních kontrol tisíců objektů.

.... ....................................


(c) 2009, PARS Aqua, s.r.o.