Zpět na úvodní stránku
.
.
Způsob realizace

Optimální způsob realizace měrného objektu je prováděn dle následujícího schématu:

Výběr vhodného způsobu měření průtoků

- optimální měrný objekt musí zohledňovat řadu aspektů a kriterií. Tato jsou obvykle protichůdná, a proto je vhodné pro výběr použít metodu hodnotové analýzy. Analýzu musí provádět společně odborník na měření průtoků, provozovatel a investor. Zvolený způsob se doporučuje projednat ještě před realizací s vodohospodářským orgánem.

Vypracování projektu měrného objektu

- měrný žlab je jednoduché hydraulické zařízení, které však vyžaduje přesný návrh hydraulických poměrů na jeho přítoku i odtoku z něj. (Projekty v Autocadu) .

Uzavření obchodních vztahů

- obvykle je uzavírána Kupní smlouva na dodávku zboží, montáž elektroniky a případně je zajištěna realizace posudku "Posouzení způsobilosti úředním měřením "


(c) 2003, PARS Aqua, s.r.o.