Zpět na úvodní stránku
.
.
1.1.Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků
1.1.1.Volba způsobu měření
1.1.2.Vzájemné porovnání průtokoměrů
1.2.Měrné přelivy
1.2.1.Ostrohranné přelivy
1.2.1.1.Trojúhelníkový měrný přeliv
1.2.1.2.Obdélníkový měrný přeliv
1.2.2.Přelivy s krátkou korunou a širokou korunou
1.3.Měrné žlaby
1.3.1.Parshallův žlab
1.3.2.Venturiho žlab
1.4.Kombinované průtokoměry
1.5.Q-h křivka kanálu a měrného profilu
1.6.Ultrazvuková metoda
1.6.1.Dopplerův jev
1.6.2.Translace zvukového obrazu
1.6.3.Ultrazvuková transmise
1.7.Magneticko-indukční průtokoměry
1.7.1.Potrubí s uzavřenou hladinou
1.7.2.Potrubí a kanály s otevřenou hladinou
1.8.Elektronické vyhodnocovače průtoku


1.4.Kombinované průtokoměry

Kombinované průtokoměry (rozšířená nejistota měření +/-7 % až 10 %) jsou průtokoměry složené ze dvou nebo výjimečně třech přepadů nebo žlabů či vzájemné kombinace obou ( obrázek 9 a 10 ). Tyto průtokoměry se používají všude tam, kde je velký rozsah průtoků tedy obvykle na jednotné kanalizaci. Kombinovaný měrný objekt se navrhuje tak, aby většinu průtoků měřil na základním hydraulickém objektu (ostrohranný přepad,

Parshallův žlab atd. ), kde se dosahuje vysoké přesnosti měření a pouze menší část vody se měří na kombinaci obou, kde je přesnost nižší. Rozšířená nejistota měření objemu za rok se počítá jako vážený průměr rozšířené nejistoty objemů vypouštěných na základním objektu a rozšířené nejistoty na kombinovaném. Při správném návrhu hodnota vypočítané rozšířené nejistoty musí být menší než 10 % tedy taková, aby objekt vyhovoval požadavku našich zákonných norem. Významného zvýšení přesnosti se dosahuje při odvození vzorce z modelového výzkumu.

Mezi rozšířené typy se řadí :


(c) 2004, PARS Aqua, s.r.o.