Zpět na úvodní stránku
.
.
1.1. Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků
1.1.1. Volba způsobu měření
1.1.2. Vzájemné porovnání průtokoměrů
1.2. Měrné přelivy
1.2.1. Ostrohranné přelivy
1.2.1.1. Trojúhelníkový měrný přeliv
1.2.1.2. Obdélníkový měrný přeliv
1.2.2. Přelivy s krátkou korunou a ąirokou korunou
1.3. Měrné ľlaby
1.3.1. Parshallův ľlab
1.3.2. Venturiho ľlab
1.4. Kombinované průtokoměry
1.5. Q-h křivka kanálu a měrného profilu
1.6. Ultrazvuková metoda
1.6.1. Dopplerův jev
1.6.2. Translace zvukového obrazu
1.6.3. Ultrazvuková transmise
1.7. Magneticko-indukční průtokoměry
1.7.1. Potrubí s uzavřenou hladinou
1.7.2. Potrubí a kanály s otevřenou hladinou
1.8. Elektronické vyhodnocovače průtoku